Şirket BilgileriOrtaklık YapısıMali TablolarGenel Kurul ToplantılarıFaaliyet RaporlarıYönetim Kurulu
YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş. SERMAYE YAPISI
Grup’un hissedarları ve hisse oranları 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
Pay Sahibi 31 Aralık 2016 TL Pay (%) 31 Aralık 2015 TL Pay (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

16.878.507

57,88

16.878.507

57,88
Halka açık kısım ve Diğer (*)

12.281.493

42,12

12.281.493

42,12

29.160.000

100,0

29.160.000

100,0

(*) Halka açık kısım ve diğer kaleminin, 11.175.844 TL’lik kısmı halka açık kısım tutarını ifade etmekte olup oranı %38,33. (31 Aralık 2015: 10.612.565 TL , % 36,39)

Grup’un onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 2.916.000.000 adet (2015: 2.916.000.000 adet) hisseden oluşmaktadır.