Yünsa’da SürdürülebilirlikÖdüllerSürdürülebilirlik PolitikamızEkonomik PerformansStrateji ve Yönetim PolitikasıSosyal PerformansÇevresel PerformansSürdürülebilirlik RaporlarıSürdürülebilirlik Yol HaritamızSertifika ve ve Doğrulama BeyanlarıÖdüller
Çevresel Performans

Yünsa’da doğal kaynakların ve faaliyet gösterdiğimiz çevrenin korunmasını sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz; insan için temiz bir çevre ne kadar önemliyse, çevrenin korunmasının da sadece insan eliyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Çevre Yönetimi

Enerji ve su verimliliğini sürekli arttıracak, emisyon ve kimyasal dahil diğer atıklarımızı kademeli olarak azaltacak temiz teknolojilere ve uygulamalara yatırım yapmaya odaklanıyoruz.

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu (SAC) Tesis Çevre Yönetimi Modülü (Higg FEM)

Sürdürülebilir üretim için kurulan, sektörümüzdeki üye marka, perakendeci ve üreticilerin şeffaflıkla iyi uygulamalarını paylaştığı bir platform olan Sustainable Apparel Coalition (SAC)’ın geliştirdiği Higg Index Facility Environment Management (FEM) modülünü kullanıyoruz. Yılda en az bir kere çevre, enerji, su, atık su, emisyonlar, atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili veri girişlerini yapıyor, çevresel sürdürülebilirlik performansımızı ölçüyor ve raporluyoruz.

Kimyasal Yönetimi

ZDHC Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı Programı

ZDHC markaların, değer zinciri üyelerinin ve iştiraklerin zararlı kimyasalları tekstil ve ayakkabı değer zincirinden tamamen çıkarmayı taahhüt ederek oluşturduğu bir iş birliği programıdır. Bu organizasyonların amacı değer zincirlerinde, kumaş üretimi sırasında, mamul kumaşta ve atık suda insan sağlığını olumsuz etkileyen, kullanımı kısıtlanmış kimyasal statüsünde yer alan tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltmak ve 2020 yılı sonu itibarıyla bu kimyasalların kullanımını sonlandırmaktır.

ZDHC programı kapsamında kısıtlı kullanımına izin verilen kimyasalların azaltılması çalışmalarına, 2020 yılı sonuna kadar tamamıyla üretim sürecinden çıkarılması hedefimize uygun olarak devam ediyoruz. Üretimi Kısıtlanmış Kimyasallar Listesi’nde (MRSL) yer alan kimyasallara yönelik atık su uygunluk kontrolleri, testler ve eğitimler gerçekleştiriyor, işletmemizde kullanımı kısıtlanmış kimyasalların kontrolünü ve izin verilen limit değerler aralığında kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece atık sudaki kimyasal yükünü azaltıyoruz. ZDHC Gateaway Modülü için yılda bir kez atık suyumuzdan örnek alıyor ve kullandığımız kimyasalları kayıt altına alıyoruz.Formaldehit, arilamin, fluorokarbon ve ağır metaller içeren kimyasalların yerine muadil kimyasallara geçtik. ZDHC programına destek veren kuruluşların hazırlamakta olduğu onaylı kimyasal listesinin oluşturulmasına destek veriyoruz. Kimyasal yönetim ekibimizle, izlenebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda kimyasalların lot bazlı izlenmesini sağlıyoruz. Güvenlik Bilgi Formu ve mevzuatta belirlenen diğer belgelerin takibini yaparak gerektiğinde güncelliyoruz. En İyi Kimyasal Yönetim Uygulamaları (BCMP) sisteminin koşullarına uyum için gerekli çalışmaları yapıyor, kimyasalların uygun şekilde kullanılması ve depolanması için iyi uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Su Yönetimi

Tamamını yer altı su kaynağından (kuyu) kullandığımız tesisimizde, tüm üretim süreçlerinde suyun kalitesi ve erişilebilir olması iş sürekliliğimiz açısından kritik öneme sahiptir. Hem fabrikamızda hem de ofislerimizde su kullanımını daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapıyor, suyun endüstriyel olarak yeniden kullanımını sağlıyoruz. 2017’de toplam su çekimimizi bir öceki yıla göre %21, ürettiğimiz metre kumaş başına tükettiğimiz suyu %11 oranında azaltmayı başardık.

Enerji ve Emisyon Yönetimi

Enerji tüketimini ölçüp değerlendirerek proaktif önlemler almak ve enerji verimliliği sağlayarak üretilen her metre kumaş başına daha az enerji kullanmak Yünsa için stratejik öneme sahiptir. 2017 yılında toplam enerji ve sera gazı emisyonu yoğunluğumuzu 2016 yılına göre %5 oranında azaltmayı başardık.

2016-2017 raporlama döneminde yürüttüğümüz enerji verimliliği projeleri sonucunda gerçekleşen toplam 30.603 GJ enerji tasarrufu sayesinde 1.379.150 TL tasarruf yaptık.

Atık Yönetimi

Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması tesisimizin temel amacıdır. Yünsa’da operasyonlarımız esnasında oluşan atık su dahil atıkların %100’ünün geri dönüştürülmesini, geri kazanılmasını veya ulusal yönetmeliklere uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlıyoruz. 2017 yılında ürettiğimiz metre kumaş başına oluşan atıkları %17 oranında azaltmayı başardık.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.