HakkımızdaMisyon & Vizyon & DeğerlerPolitikalarımızTarihçemizÜrünlerimizÜretimKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıYünsa İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni
Politikalarımız

Yünsa, stratejik öncelikleri ve vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, ürün ve hizmet sürecinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve bunlardan güç alarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedefler.
İlkelerimiz

 • Müşteri bilinirliğini artırmak,
 • Ürün standartlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Siparişten teslimata kadar müşteri talep sürecini yönetmek yürütmek,
 • Nihai ürün bileşenlerini değer vaadine uygun kullanmak,
 • Dönemin sunduğu teknolojik getiriden faydalanmaktır.
Bu ilkeler doğrultusunda;
 • Müşteri bilinirliğini artırmak,
 • Ürün standartlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Siparişten teslimata kadar müşteri talep sürecini yönetmek yürütmek,
 • Nihai ürün bileşenlerini değer vaadine uygun kullanmak,
 • Dönemin sunduğu teknolojik getiriden faydalanmaktır.

Sağladığımız ürün ve hizmetlerimizin temel amacı olan “Müşteri Memnuniyeti” ni en üst düzeye taşımak ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek için;

 • Ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken ve uygularken müşteri odaklı yaklaşımı benimsemeyi,
 • Kalitenin “Müşteri, istek ve ihtiyaçlarına uygunluk” inancı ile, müşterilerimizi tanımayı, onların ihtiyaç veya beklentilerini doğru uygun analiz etmeyi ve beklentilerini tam zamanında karşılayarak, üstün müşteri deneyimi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı, sürekli ve sistematik olarak iyileştirmeyi,
 • Müşterilerimizin geri bildirimlerini alma kanallarımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Müşterilerimizin geri bildirimlerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirmeyi ve çözüm için gerekli desteği vermeyi ve sorunun kök nedenini bularak benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli süreç değişikliklerini yapmayı,
 • Müşterilerimizin yaşadığı sorunu giderirken, müşterilerimiz ile yapılmış olan sözleşme şartlarına uyumu gözeterek; müşterilerimize ek zaman ve efor harcatmadan, mali yükümlülük yaratmadan, en hızlı ve ekonomik biçimde çalışmaları tamamlamayı,
 • Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai mamulün ve hizmetin üretimi için tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite takım çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik gerekli imkanları temin etmeyi,
 • Faaliyetlerini yürütürken çevre ve topluma olan sorumluluğu bilincinde hareket etmeyi,
 • Kalite yönetimi üst yönetimin liderliğinde, tüm çalışanların sorumluluğunda ve çalışanlarımızın da bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye teşvik etmeyi, İlke edinmiştir.

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ YÖNETİM SÜRECİ

Sektöründe öncü ve lider şirket olarak müşteri istek ve taleplerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

 Müşteri istek ve taleplerini daima kaliteli ve hızlı hizmet sunma anlayışımızla ele alırız. Müşterilerimizden aldığımız her şikayeti objektif ve hızlı bir şekilde inceler ve çözüm sunarız. Tüm iç ve dış kaynaklı çözüm yolları tükenene ve müşterilerimiz tatmin edilene kadar şikayetleri izler, analiz ederek sürekli iyileştirmeyle müşteri beklentilerini karşılarız.

 Tüm paydaşlarımızın (Müşterimiz, Çalışanlarımız, Tedarikçilerimiz, Hissedarlarımız, Toplum ve Yasal Kurumlar) katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.

 İstek ve talepleri ele alma sürecinin politika ve hedefleri oluşturulurken yasal ve mevzuata dayalı şartları ve müşteri beklentilerini dikkate alırız. Müşteri şikayet yönetim süreci ve mevcut sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçiririz, etkinliklerini raporlar ve sürekli iyileştirerek kalıcı çözümleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.

 Yünsa şikâyet yönetim sürecinin amacı, tüm etkileşim kanallarımızdan bize iletilen şikâyetleri en hızlı şekilde şirket yazılı kural ve prosedürlerine göre değerlendirerek adil, tarafsız, standart bir yaklaşım ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde ürün ve hizmet kalitemizi arttırarak yönetmektir.

Şikâyetlerin İletilmesi

 Müşterilerimizin bize çeşitli etkileşim kanallarından ulaşması mümkündür.

 Şikâyetler;

 * Müşteri temsilcilerimiz veya teknik destek ekibimize telefon ve / veya e-mail yoluyla iletilebilir.

Kayıt Altına Alma

 Tüm müşteri şikâyetleri Yünsa prosedürleri ve şikâyetleri ele alma sürecimiz gereğince kayıt altına alınmakta ve değerlendirilmektedir. Şikâyetlerin kayıt altına alındığı ERP modülü üzerinden şikayet süreci ilerler.

Şikâyet Değerlendirme

 Şikâyetler, Müşteri Teknik Hizmetleri Merkezi’mizde konusunda uzman müşteri temsilcilerimiz ve fabrikalarımızdaki teknik yetkililerimiz tarafından çözülür. 

 Amacımız şikâyetlerin ilk seferde doğru değerlendirilmesi ve çözümlenmesidir.

Müşteri Teknik Hizmetleri merkezimize ulaştırılan şikâyetler şikâyet kategorilerine göre sınıflandırılır ve ürünün/hizmetin niteliğine göre ilgili bölümlere yönlendirilirler. Şikâyetler, müşteriden veya yetkililerden elde edilen bilgi, belge, numune, fotoğraf vb. materyallerle değerlendirilir ve müşteri beklentileri de dikkate alınarak uygun çözüm önerisi ve şikâyet sonuç kararı netleştirilir.

 Şikâyet Sonuçlandırma

 Müşteri şikâyetlerinin mümkün olan en hızlı şekilde sonuçlandırılması şirketimizin ilk önceliğidir. Her müşteri şikâyeti maksimum dikkat ve özenle, şikâyet yönetimi süreçlerimize göre adil, tarafsız ve standart bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 Müşteri ile Mutabakat

 Şikâyetin müşteriye bildirilen şikâyet sonuç kararıyla ilgili e-mail / telefon üzerinden müşteriden onay alınır. Müşteri kendisine bildirilen sonuç kararını onaylıyor ise şikâyet statüsü “Kapalı” olarak kaydedilir ve şikâyet sonlandırılır. 

 Müşteri sonuç kararının onaylamaz ise şikâyet alternatif çözüm yolları araştırmak üzere 2.kez işleme alınır ve değerlendirilir

  Sürekli İyileştirme

 Yünsa, şikayetleri ele alma prosesinin etkinliğini ve verimliliğini uyguladığı faaliyetler ile sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için düzeltici faaliyetlerin benimsetilmesi, yeniliklerin araştırılması ve kıyaslama yöntemlerinin kullanılmasının yanı sıra şikayete yol açmış sorunların tekrarını önlemek ve olası sorunların ortaya çıkmasını önlemek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

  Kuruluş içerisinde müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsetir,

 Şikayetleri ele alma ve geliştirmelerindeki yenilikleri teşvik eder,

 

Yünsa, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi ve bunu herkes için bir yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

 • Yasal ve diğer gerekliliklerin bir adım önünde politika ve uygulamalar yürütmeyi,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak için risk seviyesi azaltma çalışmalarına herkesin katılımını sağlamayı,
 • Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı ilkesi dahilinde, İSG performansına ulaşmak için hedefler belirlemeyi, aksiyon planlarını oluşturmayı ve aksiyonların gerçekleştirilmesini,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmayı ve bu kültürü herkes için yaşam tarzı haline getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmaları sürekli iyileştirmeyi,
 • Bu çerçevede yapılan İSG faaliyetlerinin tüm çalışanların ve paydaşlarımızın katılımının ortak sorumluluğunda olduğunu benimsetmeyi ve sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Şirketimizin sürdürülebilir başarısındaki en önemli değerin çalışanlarımız olduğu bilinciyle, organizasyonumuzun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve uygulamalarla katılımcı, paylaşımcı, girişimci, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.

İlkelerimiz;

 • Etik değerlerin yaşatıldığı, karşılıklı güvenin sağlandığı, sorumlulukların sahiplenildiği, başarıların takdir edildiği, çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan, görüş ve beklentilerin dikkate alındığı, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, yasal gerekliliklerin ötesinde, politika ve uygulamalar yürütülen bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Gelişim potansiyeli yüksek, değişimlere pozitif katkıda bulunan kişileri şirkete kazandırmayı,
 • Sürekli gelişim fırsatı yaratmayı,
 • Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bireysel performansı destekleyen süreçleri yönetmeyi,
 • Yenilikçi ve girişimci çalışanları desteklemeyi,
 • Katkı ve başarıları takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yünsa, kayıt altına alınmış içsel bilginin güncel olarak kullanılması, korunması ve yönetilmesini sağlamak amacıyla gerekli sistemleri kurar ve sürekliliğini sağlar. Bireylerin hak ve özgürlükleri çerçevesinde çalışanlarının gizlilik bütünlüğünü korur. Şirket stratejisi ve itibarı açısından kritik bilgilerin yasal olmayan yollardan paylaşılmaması için çalışanlar gerekli hassasiyeti göstererek kişisel sorumluluk alırlar.

İlkelerimiz;

 • Bilgi güvenliği ile ilgili yeni teknolojileri takip ederek şirketin ve çalışanların uyumunu sağlamak,
 • Kişilerde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmak,
 • Altyapıyı gerekli yatırımlarla sürekli geliştirmek ve kullanıcı kolaylığı sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Şirket içinde bilgiyi katılımlı oluşturarak bilgi paylaşımını artırmayı,
 • İlgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmeleri yerine getirmeyi,
 • Kolay erişilebilir, sürekli güncellenebilir bilgi kayıt sistemi oluşturmayı,
 • Uygun koşullar altında bilgiyi depolamayı ve bilginin güvenliğini sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yünsa; kumaş kalitesinin, tedarik ettiği ürünlerin kalitesi ile doğrudan/dolaylı olarak ilgili olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda talep edilen mal veya hizmeti istenen kalite, zaman, miktar ve en uygun koşullarda sağlamayı amaç edinmiştir.

İlkelerimiz;

 • Kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Piyasanın sürekli ve etkin takibini yapmak,
 • Tedarikçiler ile ilişkileri iş ortaklığı bazında, karşılıklı güven ve etkin iletişim üzerine kurmak,
 • Haksız rekabet, ilgili diğer yasalar ve etik değerlere karşı duyarlı tedarikçilerle çalışmak,
 • Kalite, maliyet, verimlilik, teslimat, iş sağlığı – güvenliği, enerji verimliliği ve çevre sağlığı konularında duyarlı firmalarla çalışmak,
 • Tüm tedarik zinciri süreçlerini, sosyal sorumluluk ve etik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, veri gizliliği ve kalite konularında gereklilikleri belirten Yunsa tedarikçi davranış kuralları çerçevesinde yönetmek.
 • Tedarikçileri seçerken; tedarikçi iş etiği kriterlerini sürece entegre etmek ve bu gereklilikleri karşılamak için tedarikçilerle birlikte çalışmak. (Ref;Tedarikçi iş etiği Formu)
 • Entelektüel ve teknolojik mülkiyetini gizli tutacak tedarikçilerle çalışmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • İstenilen malzeme/hizmeti değer vaadine uygun sağlamayı,
 • Planlanan tedarik süresine uymayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yünsa, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm çevre faaliyetlerini Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde uygulamayı, geliştirmeyi ve bunu herkes için bir yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

İlkelerimiz;

 • Yasal gerekliliklerin bir adım önünde politika ve uygulamalar yürütmek,
 • Gelecek bilinciyle azalan doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Kirliliği kaynağında azaltacak yöntemler geliştirmek, atık geri kazanım çalışmaları yapmaktır

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Tüm çalışanlarımızda Çevre koruma bilinci oluşturmayı,
 • Çevre konusundaki çalışmaları sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre koruma faaliyetlerinin tüm çalışanlara yayılımını sağlamayı ve herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu benimsetmeyi,
 • Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yünsa, ölçülmeyen tüketimin olmadığı, en verimli enstrümanlar ile spesifik enerji yoğunluğunu azaltmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu amaçla çalışanları ve toplumu sürekli bilinçlendirerek sektöründe tüm dünyaya örnek olan «Yeşil YÜNSA» dönüşümü ile sürdürülebilir değer yaratmayı hedefler.

İlkelerimiz;

 • Yasal gerekliliklerin ötesinde faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Enerji tüketimini ölçüp değerlendirerek proaktif önlemler almak,
 • Tüm tüketim sürecinin ölçülerek enerji yoğunluğu içindeki payını belirlemek ve iyileştirme çalışmalarına girdi oluşturmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetleri tasarlamayı ve temin etmeyi,
 • Verimli kaynak kullanımı ile enerji yoğunluğunu azaltmayı,,
 • Yenilenebilir enerji kullanımının payını artırmayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yün, suni ve sentetik elyaftan mamul iplik ve kumaş tasarım ve üretimi.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş.’de TS EN ISO 9001 & 14001 ve ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi, İstanbul Merkez Ofiste ISO 9001 olarak Mali İşler, Kurumsal iletişim, Çerkezköy fabrikada kurulu olduğu alan dahilinde ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 olarak, Pazarlama ve Satış, Dış Ticaret, İhracat Operasyon, Gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemleri ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını ayrıca; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, Ticaret Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Bütçe ve Raporlama, Finansman ve Yatırımcı İlişkileri, Apre, Boya, İplik, Çözgü ve Dokuma, Kalite Güvence ve Müşteri Teknik Hizmetleri, Üretim Planlama ve S&OP, Tasarım ve Koleksiyon, Arge, Bakım ve Enerji bölümü, Ambarlar, Kazan Klima ve Yemekhane; İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Sistem Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Satınalma ve Lojistik bölümlerindeki tüm süreçleri kapsamaktadır.

Oluşturulan sistem, bu çerçevede;

 • Yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, stajyerlerimizi, müteahhit firmalarımızı, temizlik ve yemekhane personelimizi, ziyaretçilerimizi ve işyeri sınırları içerisindeki tedarikçilerimizi bağlamakta,
 • Komşularımızı, dış tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, üyesi olduğumuz meslek örgütlerini, çevre ve resmi kuruluşları yakından ilgilendirmektedir.
1. Sürdürülebilir bir çalışma hayatı için;
etik değerlerin yaşatıldığı,
karşılıklı güvenin sağlandığı,
sorumlulukların sahiplenildiği,
başarıların takdir edildiği,
çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan,
görüş ve beklentilerin dikkate alındığı,
iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği,
yasal gerekliliklerin ötesinde politika ve uygulamalar yürütülen bir çalışma ortamı sağlamak önceliğimizdir.
2. Çalışanlarımıza yönelik tüm uygulamaların, çalışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemelere, insan haklarına ve etik değerlere uygun olarak yürütülmesi esastır.
3. Şirketimizde 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırılamaz. (4857 sayılı İş Kanunu)
4. Şirketimizde mesleki eğitim stajı yapan stajyerlerimiz (genç çalışanlarımız) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılır. Stajyerlerin bağlı bulundukları bölümlere ait atölye, ofis ve genel alanlarda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılması ve uygulamalarda bulunması Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Yönetmeliği gereği yasaktır.
5. Şirketimizde çocuk işçi çalıştırılamayacağı taahhüt edilmiş olmakla birlikte çocuk işçi olduğu tespit edildiği durumda ivedilikle çocuğun ailesine (anne, baba ve akrabalarına), kolluk birimlerine bilgi verilir. Aile ve akrabalarının uzakta olması durumunda ulaşımlarına destek olunması sağlanır. Bununla birlikte çocuğun rehabilitasyonu için aksiyon alınır ve eğitim hayatına devam edebilmesi için destek olunur. Yaş doğrulaması konusunda işe alım uzmanı, güvenlik birimi ve çocuk işçinin çalıştırıldığı birimdeki yöneticilere eğitim verilir.
6. Şirketimizde tüm çalışanlar gönüllü olarak ve herhangi bir ceza tehdidi olmadan çalışır. Zorla veya borçlandırılarak işgören çalıştırılmaz, çalışanların kimliklerini ya da belli bir depoziti işletmeye bırakmaları istenemez, kaçak işçilik ve hapishane çalışması uygulanamaz. Çalışanların kimliklerinin teslim alınarak zorla ve hapishane çalışması uygulanamaz. Şirketimiz hapishanelere iş vermez / taşere etmez. İş süresi bitiminde çalışanlar işyerinden özgürce ayrılır.
7. Çalışanlarımızın en temel haklarından olan örgütlenme, sendikalaşma ve toplu pazarlık haklarına saygı duyulur ve bu anlayışla çalışanlarımızın bağlı bulunduğu sendika ile karşılıklı iyi niyete dayalı ve yapıcı ilişkiler yürütülür. Sürdürülebilir çalışma barışı için, sözleşme süreçleri dışında da çalışanlarla ilgili konularda sendikanın görüşü alınarak karar alma süreçlerine dahil edilir. Çalışanların sendika üyeliği/üye olmama veya faaliyetleri nedeniyle ayrımcılık veya misilleme yapılmaması gözetilir.
8. Şirketimizde çalışanlar ve çalışmak üzere aday olanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel, sağlık (HIV), gebelik, emziren/emzirmeyen, milliyet/memleket, sendika/dernek üyeliği olan/olmayan, cinsel tercihi, medeni durumu, ailevi sorumluluk (yaşlı, bakıma muhtaç), bilinçsiz önyargı, disiplin süreçlerinde, iş sözleşmesinin feshinde ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Yünsa bünyesinde çalışan herkese, anayasa ve ilgili tüm kanunlar çerçevesinde, ayrımcılık yapılmaksızın eşit imkanlar sağlanır. Bu kapsamda, çalışan ve çalışan adaylarından özel hayatına ve kişisel alanlarına yönelik (cinsiyet, cinsellik, gebelik vb.) ayırt edici veya ayrıştırıcı herhangi bir tıbbi test talep edilemez.
9. Şirketimizde işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
10. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
11. Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.
12. Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.
13. İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.
14. Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.
15. Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
16. Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirketimiz tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda çalışan herkes anayasa ve ilgili kanunlar çerçevesinde hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz. Organizasyon hiyerarşisinde ast-üst, görev ve bölümüne bakılmaksızın tacize uğrayan/taciz eden kişilere aynı şartlar uygulanır.
17. Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır.
18. Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.
19. Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.
20. Taciz ve ayrımcılık konularında herhangi bir durum gerçekleşmesi durumunda, çalışanlar Etik Kural Danışmanı’na başvuru yapabilirler.
21. Taciz konusunun gerçekleşmesi durumunda çalışan İK’ya, etik kuruluna, kolluk birimlerine, disiplin kuruluna veya kadın derneklerine (STK) başvuruda bulunabilir. İşyerindeki ilgili birimlere başvurduğu durumda taciz olayı ivedilikle ele alınır. Tacize uğrayan çalışanın rehabilitasyonu için aksiyon alınır.
22. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.
23. Çalışanlarımızın, insanlık onuruna ve bireylerin kişiliklerin serbest gelişimine ilişkin ayrılmaz olan sosyal ve kültürel haklarına saygı gösterilir.
24. Şirketimiz altına imza attığı İş’te Eşitlik Bildirgesi ile; toplumsal cinsiyet ayrımcılığının karşısında olacağını, Yünsa çatısı altında kadın-erkek çalışan ayrımcılığı yapmayacağını, kadınların iş hayatına kazandırılması için çaba göstereceğini ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı duracağını taahhüt eder.
25. Yünsa olarak çalışma hayatına ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi, 26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi, 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize), 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi, 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi, 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi, 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi, 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi, 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi, 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edilmektedir.
26. Şirketimizde kadın çalışanlarımızın çocuklarına sağlanan okul öncesi kreş hizmeti ile kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık yaratarak destek sağlanmaktadır
27. Şirketimizde, Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesi gereği hiçbir ayrım gözetilmeksizin bütün çalışanlar eşittir.  Aynı kıdem ve pozisyondaki kadın ve erkek çalışanlarda cinsiyet ayrımcılığı gözetilmeksizin eşitlik ilkesine dayanarak ücret politikası uygulanmaktadır.
 

 

Çevresel sorumluluklarımızın ötesinde iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının hesaplanması, rapor edilebilmesi ve azaltılması sağlanarak doğrulama çalışmalarının yapılması ilkemizdir. Bu amaçla ekonomik değer yaratmanın ötesinde, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı da gözeterek tüm paydaşlarımızı sürekli bilinçlendirerek, sera gazı salım azaltımı ile tekstil sektörüne örnek olan ve sürdürülebilir bir değer yaratmayı hedefler.

İlkelerimiz;

 • Sera gazı ile ilgili verilerin doğru ve adil hesaplanmasını sağlamak,
 • Sera gazı kaynakları, yutakları, depoları ve hesaplama metodu seçilerek,
 • Tüm sera gazı uzaklaştırılmaları dahil edilerek,
 • Sera gazı ile ilgili bilgilerde anlamlı karşılaştırmalara olanak vererek,
 • Sapma ve belirsizlikleri mümkün olduğu kadar azaltarak
 • Şeffaf raporlama sunmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli verileri temin etmeyi,
 • Enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetleri tasarlamayı,
 • Verimli kaynak kullanımı ile enerji yoğunluğunu azaltmayı,
 • Yenilenebilir enerji kullanımının payını artırmayı,
 • Sera gazı azaltmayı,
 • Sürdürülebilirliği destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı,
 • Sistemleri, süreçleri, yutakları ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

 

Çevresel sorumluluklarımızın ötesinde sera gazı emisyonlarının hesaplanmasının yanında, su kaynaklarımızı korumayı hedeflemek için çıktığımız bu yolda su ayakizimizin rapor edilebilmesi ve azaltılması sağlanarak doğrulama çalışmalarının yapılması ilkemizdir. Bu amaçla ekonomik değer yaratmanın ötesinde, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı da gözeterek tüm paydaşlarımızı sürekli bilinçlendirerek, su tüketiminin azaltımı ve verimli kullanımı ile tekstil sektörüne örnek olan ve sürdürülebilir bir değer yaratmayı hedefler.
İlkelerimiz;
• Su ayakizi ile ilgili verilerin doğru ve adil hesaplanmasını sağlamak,
• Su kaynaklarını, miktarlarını, kalitesini ve dağılımlarını hesaplama metoduna uygun hale getirmek,
• Su ile ilgili potansiyel çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik fırsatların belirlenmesini sağlamak,
• Üründe, proseste ve üretimde su verimliliğinin ve su yönetiminin optimizasyonunun kolaylaştırılmasını sağlamak,
• Su ayak izi sonuçlarının raporlanması için bilimsel kanıtlara dayalı tutarlı ve güvenilir bilgileri sağlamak,
• Ürün, süreç ve organizasyon düzeylerinde su verimliliğinin ve su yönetiminin optimizasyonunu kolaylaştırılmak,
• Endüstrideki, hükümetteki veya sivil toplum kuruluşlarındaki karar vericileri suyla ilgili potansiyel çevresel etkileri konusunda bilgilendirmek (örneğin, stratejik planlama, öncelik belirleme, ürün veya süreç tasarımı veya yeniden tasarımı, kaynak yatırımına ilişkin kararlar amacıyla),
• Şeffaf raporlama sunmaktır.
 
 
Bu ilkeler doğrultusunda;
• Amaç ve hedefler kapsamında gerekli verileri temin etmeyi,
• Su ayakizini azaltmak için enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetleri tasarlamayı,
• Su tüketimini azaltmayı,
• Sürdürülebilirliği destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı,
• Prosesleri gözden geçirerek su tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.