HakkımızdaMisyon & Vizyon & DeğerlerPolitikalarımızTarihçemizÜrünlerimizShowroomÜretimKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıYünsa İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni
Politikalarımız

Yünsa, stratejik öncelikleri ve vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, ürün ve hizmet sürecinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve bunlardan güç alarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedefler.
İlkelerimiz

 • Müşteri bilinirliğini artırmak,
 • Ürün standartlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Siparişten teslimata kadar müşteri talep sürecini yönetmek yürütmek,
 • Nihai ürün bileşenlerini değer vaadine uygun kullanmak,
 • Dönemin sunduğu teknolojik getiriden faydalanmaktır.
Bu ilkeler doğrultusunda;
 • Müşteri bilinirliğini artırmak,
 • Ürün standartlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Siparişten teslimata kadar müşteri talep sürecini yönetmek yürütmek,
 • Nihai ürün bileşenlerini değer vaadine uygun kullanmak,
 • Dönemin sunduğu teknolojik getiriden faydalanmaktır.

Yünsa, stratejik öncelikleri ve vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, ürün ve hizmet sürecinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve bunlardan güç alarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedefler.
İlkelerimiz

 • Müşteri bilinirliğini artırmak,
 • Ürün standartlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Siparişten teslimata kadar müşteri talep sürecini yönetmek yürütmek,
 • Nihai ürün bileşenlerini değer vaadine uygun kullanmak,
 • Dönemin sunduğu teknolojik getiriden faydalanmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Müşteri bilinirliğini artırmak,
 • Ürün standartlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Siparişten teslimata kadar müşteri talep sürecini yönetmek yürütmek,
 • Nihai ürün bileşenlerini değer vaadine uygun kullanmak,
 • Dönemin sunduğu teknolojik getiriden faydalanmaktır.

Yünsa, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi ve bunu herkes için bir yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

İlkelerimiz;

 • Yasal gerekliliklerin bir adım önünde politika ve uygulamalar yürütmek,
 • Risk seviyesi azaltma çalışmalarına herkesin katılımını sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü herkes için yaşam tarzı haline getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmaları sürekli iyileştirmeyi,
 • Bu çerçevede yapılan faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğunda olduğunu benimsetmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

 

Şirketimizin sürdürülebilir başarısındaki en önemli değerin çalışanlarımız olduğu bilinciyle, organizasyonumuzun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve uygulamalarla katılımcı, paylaşımcı, girişimci, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.

İlkelerimiz;

 • Etik değerlerin yaşatıldığı, karşılıklı güvenin sağlandığı, sorumlulukların sahiplenildiği, başarıların takdir edildiği, çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan, görüş ve beklentilerin dikkate alındığı, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, yasal gerekliliklerin ötesinde, politika ve uygulamalar yürütülen bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Gelişim potansiyeli yüksek, değişimlere pozitif katkıda bulunan kişileri şirkete kazandırmayı,
 • Sürekli gelişim fırsatı yaratmayı,
 • Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bireysel performansı destekleyen süreçleri yönetmeyi,
 • Yenilikçi ve girişimci çalışanları desteklemeyi,
 • Katkı ve başarıları takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yünsa, kayıt altına alınmış içsel bilginin güncel olarak kullanılması, korunması ve yönetilmesini sağlamak amacıyla gerekli sistemleri kurar ve sürekliliğini sağlar. Bireylerin hak ve özgürlükleri çerçevesinde çalışanlarının gizlilik bütünlüğünü korur. Şirket stratejisi ve itibarı açısından kritik bilgilerin yasal olmayan yollardan paylaşılmaması için çalışanlar gerekli hassasiyeti göstererek kişisel sorumluluk alırlar.

İlkelerimiz;

 • Bilgi güvenliği ile ilgili yeni teknolojileri takip ederek şirketin ve çalışanların uyumunu sağlamak,
 • Kişilerde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmak,
 • Altyapıyı gerekli yatırımlarla sürekli geliştirmek ve kullanıcı kolaylığı sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Şirket içinde bilgiyi katılımlı oluşturarak bilgi paylaşımını artırmayı,
 • İlgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmeleri yerine getirmeyi,
 • Kolay erişilebilir, sürekli güncellenebilir bilgi kayıt sistemi oluşturmayı,
 • Uygun koşullar altında bilgiyi depolamayı ve bilginin güvenliğini sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yünsa; kumaş kalitesinin, tedarik ettiği ürünlerin kalitesi ile doğrudan/dolaylı olarak ilgili olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda talep edilen mal veya hizmeti istenen kalite, zaman, miktar ve en uygun koşullarda sağlamayı amaç edinmiştir.

İlkelerimiz;

 • Kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Piyasanın sürekli ve etkin takibini yapmak,
 • Tedarikçiler ile ilişkileri iş ortaklığı bazında, karşılıklı güven ve etkin iletişim üzerine kurmak,
 • Haksız rekabet, ilgili diğer yasalar ve etik değerlere karşı duyarlı tedarikçilerle çalışmak,
 • Kalite, maliyet, verimlilik, teslimat, iş sağlığı – güvenliği, enerji verimliliği ve çevre sağlığı konularında duyarlı firmalarla çalışmak,
 • Entelektüel ve teknolojik mülkiyetini gizli tutacak tedarikçilerle çalışmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • İstenilen malzeme/hizmeti değer vaadine uygun sağlamayı,
 • Planlanan tedarik süresine uymayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yünsa, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm çevre faaliyetlerini Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde uygulamayı, geliştirmeyi ve bunu herkes için bir yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

İlkelerimiz;

 • Yasal gerekliliklerin bir adım önünde politika ve uygulamalar yürütmek,
 • Gelecek bilinciyle azalan doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Kirliliği kaynağında azaltacak yöntemler geliştirmek, atık geri kazanım çalışmaları yapmaktır

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Tüm çalışanlarımızda Çevre koruma bilinci oluşturmayı,
 • Çevre konusundaki çalışmaları sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre koruma faaliyetlerinin tüm çalışanlara yayılımını sağlamayı ve herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu benimsetmeyi,
 • Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yünsa, ölçülmeyen tüketimin olmadığı, en verimli enstrümanlar ile spesifik enerji yoğunluğunu azaltmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu amaçla çalışanları ve toplumu sürekli bilinçlendirerek sektöründe tüm dünyaya örnek olan «Yeşil YÜNSA» dönüşümü ile sürdürülebilir değer yaratmayı hedefler.

İlkelerimiz;

 • Yasal gerekliliklerin ötesinde faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Enerji tüketimini ölçüp değerlendirerek proaktif önlemler almak,
 • Tüm tüketim sürecinin ölçülerek enerji yoğunluğu içindeki payını belirlemek ve iyileştirme çalışmalarına girdi oluşturmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetleri tasarlamayı ve temin etmeyi,
 • Verimli kaynak kullanımı ile enerji yoğunluğunu azaltmayı,,
 • Yenilenebilir enerji kullanımının payını artırmayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

Yün, suni ve sentetik elyaftan mamul iplik ve kumaş tasarım ve üretimi.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş.’de TS EN ISO 9001 & 14001 ve ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi, İstanbul Merkez Center’da ISO 9001 olarak Mali İşler, Kurumsal iletişim, Çerkezköy fabrikada kurulu olduğu alan dahilinde ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 olarak, Pazarlama ve Satış, Dış Ticaret, , İhracat Operasyon, Gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemleri ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını ayrıca; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, Ticaret Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Bütçe ve Raporlama, Finansman ve Yatırımcı İlişkileri, Apre, Boya, İplik, Çözgü ve Dokuma, Kalite Güvence ve Müşteri Teknik Hizmetleri, Üretim Planlama ve S&OP, Tasarım ve Koleksiyon, Arge, Bakım ve Enerji bölümü, Ambarlar, Kazan Klima ve Yemekhane; İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Sistem Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Satınalma ve Lojistik bölümlerindeki tüm süreçleri kapsamaktadır.

Oluşturulan sistem, bu çerçevede;

 • Yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, stajyerlerimizi, müteahhit firmalarımızı, temizlik ve yemekhane personelimizi, ziyaretçilerimizi ve işyeri sınırları içerisindeki tedarikçilerimizi bağlamakta,
 • Komşularımızı, dış tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, üyesi olduğumuz meslek örgütlerini, çevre ve resmi kuruluşları yakından ilgilendirmektedir.

Etik değerlerimizi yaşatıyoruz.

Karşılıklı güven sağlıyoruz.

Sorumluluklarımızı sahipleniyoruz.

Başarıları takdir ediyoruz.

Çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyuyoruz.

Görüş ve beklentileri dikkate alıyoruz.

İş ve özel yaşam dengesini gözetiyoruz.

Yasal gerekliliklerin ötesinde politika ve uygulamalar yürütüyoruz.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.