İş Etiği KurallarımızİK Uygulamalarımızİş Başvuruları
İK Uygulamalarımız
İşe Alım
İşe alım sürecimizde, şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki adayları seçmek ve yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede uzun vadeli, verimli ve etkin bir çalışma hayatı oluşturulacağına inanmaktayız.
 
Seçim sürecinde yapılandırılmış yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri, yabancı dil testleri, rol oyunları, vaka çalışmaları ve sunumlar kullanılarak sistematik ve objektif bir yaklaşım sergilenmektedir.
 
Bireysel ve Organizasyonel Gelişim
Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için, çalışanların ve organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, performans odaklı, yüksek nitelikli, çoklu becerilere sahip çalışanların arttırılması İnsan Kaynakları Bölümünün önceliğidir.
 
Bu amaçla, ihtiyaç duyulan alan ve konularda çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri işe alım ile başlar ve çalışma hayatı boyunca devam eder.
 
Oryantasyon Eğitimleri
Yeni işe başlayan çalışanların şirket kuralları ve politikalarını kavramasına yardımcı olmak ve şirkete uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programları yürütülür. Şirkette işe başlanan ilk günler, kısa vadede ilk izlenim, şirket ile bağların pekişmesi ve sağlamlaşması ve kendini “yakın” hissetme ve kendini organizasyonun parçası olarak görme açısından etkili iken uzun vadede çalışanın bağlılığını, iş motivasyonunu ve şirkette çalışmaya devam kararı almasını önemli ölçüde etkilemektedir. Yeni çalışanların şirkete kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Bölüm Oryantasyon Sorumlusu (BOS) uygulaması bulunmaktadır. BOS’lar yeni çalışana bölümündeki süreçleri tanıtmakta, bölümde bulunduğu süre içinde refakat etmekte ve ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır.
 
Beceri Gelişim ve Çoklu Beceri Geliştirme Eğitimleri
Yeni işe başlayan ve mevcut çalışanlara, işini yapabilmesi için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmak amacıyla sistematik olarak beceri gelişim eğitimleri verilmektedir. Söz konusu eğitimlerin içeriği pozisyon & beceri tablolarına göre belirlenmektedir. Ayrıca, çalışanlara ilave beceriler kazandırmak ve bölüm içi çapraz yedekleme imkanı sağlanmak amacıyla çoklu beceri gelişim eğitim programları yürütülmektedir.
 
Performans Yönetimi

Yünsa sürdürülebilirlik stratejisini ve uzun vadeli hedeflerini, üst düzey yönetici ve beyaz yaka çalışanların öncelik ve hedeflerine dönüştürmek ve içselleştirilmesini sağlamak amacıyla performans sistemi uygulanmaktadır. Bu sayede sürdürülebilirlik kapsamındaki hedeflerin takip edilmesi ve raporlanabilmesi mümkün kılınmış, sürdürülebilirlik hedeflerinin çalışan performans sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.

Şirketin uzun vadeli strateji ve hedeflerinin operasyonlara indirgenmesi ve performansın takip edilmesi kurumsal karne yaklaşımı ile sağlanır. Kurumsal karne yaklaşımı ile şirket hedefleri, fonksiyon hedefleri ve bölüm hedefleri takip edilmektedir.

Uygulanan bireysel performans yönetimi ile bölüm hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuç üretme konusunda motive olması, sürekli gelişim kültürünün yerleşmesi sağlanmaktadır.

Farklı pozisyonlardan beklenen iş çıktılarının değişkenlik göstermesi sebebiyle;

Beyaz yaka çalışanlar için, verilen iş hedeflerine ve belirlenmiş olan davranışsal hedeflere (yetkinliklere) ulaşma başarısına göre,

Mavi yaka çalışanlar için, belirlenmiş performans kriterlerine ve üretim kriterlerine (verimlilik, kalite sonuçları gibi) göre

performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

 
Ücret ve Yan Haklar

Nitelikli işgücünü şirketimize çekecek ve çalışanlarımızı taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirecek bir ücret ve yan hak sistemi uygulanmaktadır.

Beyaz yaka çalışanların ücret ve yan hak sistemi, iş büyüklükleri, piyasa verileri ve şirket performansına göre oluşturulan ücret politikası ve bireysel hedeflere ulaşma başarısını esas alır. Bu kapsamda hizmet anlaşması yapılan ücret araştırma şirketlerinin ücret ve yan haklar araştırma raporları analiz edilerek şirket ücret politikası oluşturulur. Mavi yaka çalışanların ücret ve yan hakları Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenir.

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.